Technik ekonomista

czas trwania nauki: 4 lata

  Podstawowym celem kształcenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • obliczania podatków
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
 • prowadzenia rachunkowości
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
  • Warunkiem uzyskania tytułu technik ekonomista jest uzyskanie świadectw ze wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie :
 • AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji**
 • AU.36. Prowadzenie rachunkowości**
 • A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji*
 • A.36. Prowadzenie rachunkowości.*
  * Egzaminy obowiązują w obecnych klasach II III i IV
  ** Egzaminy obowiązują w obecnych klasach I i każdych następnych
  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista o potwierdzeniu ww. kwalifikacji, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji:

 • A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
  Przedmioty zawodowe:

 • Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej,
 • Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość,
 • Język obcy zawodowy w branży ekonomicznej,
 • Rachunkowość finansowa,
 • Działalność przedsiębiorstwa,
 • Kadry i płace,
 • Biuro rachunkowe.

Praktyki zawodowe w wymiarze 6 tygodni.

Zespół Szkół Zawodowych im.Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

ul.Gen. J. Hallera 12
63-900 Rawicz

Telefon: 065-545-3072
Fax: 065-545-2235
E-mail: zsz@powiatrawicki.pl

Aktualnie zamknięte. Zapraszamy pn-pt od 7:00 do 15:00

BIP  Monitoring ZSZ  Cookies

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress