Technik teleinformatyk

 

Teleinformatyka skupia w sobie zagadnienia telekomunikacji i informatyki i obserwujemy jej ciągły rozwój. Technicy teleinformatycy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników teleinformatyków, których kompetencje pozwolą na poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz podniesienie prestiżu firmy, w której będą zatrudnieni. Osoby przedsiębiorcze mogą stworzyć własną firmę, która będzie świadczyła usługi z zakresu teleinformatyki. Znajomość zagadnień telekomunikacyjnych oraz posiadanie kompetencji informatycznych pozwala być elastycznym na rynku pracy oraz łatwo stawiać czoła nowym wyzwaniom, jakie stawia ciągły rozwój szeroko rozumianej cyfryzacji. Osoba, która odbyła edukację w zawodzie technik teleinformatyk może kontynuować edukację na uczelni wyższej, studiując kierunek teleinformatyka. Zdobyta wiedza i umiejętności w czasie nauki w technikum będą stanowiły podbudowę do zagadnień omawianych w czasie studiów, którymi są: projektowanie systemów i sieci transmisji cyfrowej wysokich przepływności, projektowanie sieci radiowych i hybrydowych oraz inżynieria ruchu w sieciach teleinformatycznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich;
 2. projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych;
 3. montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych;
 4. instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych;
 5. administrowania sieciami teleinformatycznymi.

Warunkiem uzyskania tytułu technik teleinformatyk jest uzyskanie świadectw ze wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie :

 • INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
 • INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

Przedmioty zawodowe:

 1. Język obcy w branży teleinformatycznej.
 2. Działalność gospodarcza w branży teleinformatycznej.
 3. Elektrotechnika i elektronika.
 4. Transmisja danych i przetwarzanie sygnałów.
 5. Urządzenia teletransmisyjne.
 6. Sieci komputerowe.
 7. Systemy i sieci transmisyjne.
 8. Podstawy komutacji cyfrowej.
 9. Pomiary elektryczne i elektroniczne.
 10. Systemy komputerowe.
 11. Konfiguracja i eksploatacja urządzeń teletransmisyjnych.
 12. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi.
 13. Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych.
 14. Konfiguracja i pomiary systemów i sieci transmisyjnych.
 15. Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni.

 

Zespół Szkół Zawodowych im.Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

ul.Gen. J. Hallera 12
63-900 Rawicz

Telefon: 065-545-3072
Fax: 065-545-2235
E-mail: zsz@powiatrawicki.pl

Aktualnie zamknięte. Zapraszamy pn-pt od 8:00 do 12:00

BIP  Monitoring ZSZ  Cookies

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress