ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W RAWICZU Z PATRONATEM NAUKOWYM UCZELNI!

Po kilku miesiącach przygotowań, w czwartek 19 kwietnia br. Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu podpisał porozumienie o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Wydarzenie niniejsze odbyło się w obecności wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły, Wicestarosty Rawickiego – p. Jacka Gwizdka oraz lokalnych mediów. Z ramienia leszczyńskiej uczelni w spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor PWSZ w Lesznie – prof. dr hab. Maciej Pietrzak, Kanclerz PWSZ w Lesznie – doc. dr Janusz Poła, Dyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej PWSZ w Lesznie – dr Aleksandra Wojciechowska. Z ramienia rawickiej szkoły porozumienie podpisał jej dyrektor – dr Piotr Mosiek. Uroczystość zakończyła się znakomitym wykładem dr A. Wojciechowskiej zatytułowanym: Interregnum edukacyjne, czy quo vadis polska szkoło. Podniosłość uroczystości podkreśliło dodatkowo odsłonięcie, w obecności zgromadzonych uczniów, tablicy informującej o naukowym patronacie uczelni nad rawicką placówką, umieszczonej na fasadzie budynku. Symbolicznego odsłonięcia tablicy wspólnie dokonali: Rektor uczelni – prof. dr hab. Maciej Pietrzak oraz dyrektor szkoły – dr Piotr Mosiek.

Podpisane porozumienie zakłada między innymi: tworzenie wspólnych programów badawczych; prowadzenie obszernego dialogu na płaszczyźnie naukowej i kulturalno – edukacyjnej (organizowanie m. in. wspólnych konferencji, seminariów, ale także wykładów i warsztatów dla uczniów); stwarzanie warunków umożliwiających odbywanie studentom PWSZ praktyk w szkole; umożliwienie uczniom i pracownikom szkoły korzystania ze zbiorów biblioteki uczelnianej oraz obiektów dydaktyczno – sportowych; stwarzanie uczniom ZSZ w Rawiczu warunków umożliwiających podejmowanie studiów licencjackich/inżynierskich w PWSZ w Lesznie; wzajemne rozwijanie współpracy międzynarodowej i korzystanie z programów Unii Europejskiej.

Nawiązanie niniejszej współpracy jest kolejnym, niezwykle istotnym krokiem zmierzającym do środowiskowego zdynamizowania rozwoju rawickiej placówki oraz powiązania jej z lokalnym rynkiem pracy oraz rynkiem edukacyjnym. Jest przede wszystkim jednakże szansą na harmonijną kontynuację ścieżki kariery edukacyjnej uczniów ZSZ w Rawiczu na kolejnym, uniwersyteckim etapie kształcenia.

 

Zespół Redakcyjny ZSZ w Rawiczu

Zespół Szkół Zawodowych im.Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

ul.Gen. J. Hallera 12
63-900 Rawicz

Telefon: 065-545-3072
Fax: 065-545-2235
E-mail: zsz@powiatrawicki.pl

Aktualnie zamknięte. Zapraszamy pn-pt od 7:00 do 15:00

BIP  Monitoring ZSZ  Cookies

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content