POWERVET – Rusza rekrutacja!!!

Projekt nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079083, pt. „Europejskie praktyki – rozwój zawodowy uczniów” (zwany dalej „Projektem”) jest współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków programu POWER.

Projekt zakłada udział uczniów klas II i III o specjalności: technik logistyk, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik teleinformatyk, technik mechanik, którzy zechcą odbyć czterotygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii lub we Włoszech w 2021 r.

Realizatorem Projektu jest Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego
w Rawiczu.

Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w działaniach realizowanych w ramach Projektu, muszą spełniać wszystkie niżej wymienione warunki formalne:

a) być uczniem szkoły;

b) uczęszczać do II lub III klasy o specjalności technik logistyk, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik teleinformatyk, technik mechanik;

c) zadeklarować gotowość do udziału w całym projekcie, obejmującym:

– fazę przygotowawczą (szkoleniową), poprzedzającą wyjazd,

– ewaluacyjną (włącznie z ewaluacją odbywającą się po powrocie z wyjazdu).

Celem głównym projektu realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu jest rozwój uczniów i zdobycie przez nich międzynarodowego doświadczenia zawodowego i osobistego.

Cele szczegółowe:

a) Rozwój kompetencji językowych uczniów.

b) Motywacja uczniów do nauki.

c) Rozwój kompetencji miękkich uczniów.

d) Rozwój kompetencji zawodowych uczniów.

e) Kontakt z inną kulturą.

f) Poznanie funkcjonowania i pracy w zagranicznej firmie.

g) Rozwój umiejętności i kwalifikacji pracowników szkoły zaangażowanych w realizację projektu.

h) Rozwój zagranicznych praktyk zawodowych.

i) Rozwój współpracy międzynarodowej.

 

W ramach Projektu uczestnicy będą mogli odbyć czterotygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii lub we Włoszech w terminie: 06.09.2021 – 01.10.2021 (+ 2 dni na podróż).

Uczestnicy biorący udział w projekcie będą partycypować w szkoleniach przygotowawczych:

a) język angielski – 20hl

b) język włoski/hiszpański – 15hl

c) kulturowe – 15hl

d) szkolenie pedagogiczno-organizacyjne – 8hl

Rekrutacja będzie odbywała się poprzez link, który otrzymają uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych przez dziennik Librus.

Zespół Szkół Zawodowych im.Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

ul.Gen. J. Hallera 12
63-900 Rawicz

Telefon: 065-545-3072
Fax: 065-545-2235
E-mail: zsz@powiatrawicki.pl

Aktualnie zamknięte. Zapraszamy pn-pt od 7:00 do 15:00

BIP  Monitoring ZSZ  Cookies

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content