Technik żywienia i usług gastronomicznych

źródło muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=rfv-O_bQ1WI

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności specjalistycznych z zakresu:

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
 • sporządzania oraz wydawania potraw i napojów;
 • planowania i oceny żywienia;
 • organizowania produkcji gastronomicznej;
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Ponadto szkoła daje absolwentowi podstawy do dalszego kształtowania i samokształcenia w procesie pracy zawodowej.

  Wymagania stawiane kandydatom. Kandydat do zawodu powinien charakteryzować się:

 • dobrym stanem zdrowia
 • prawidłową sprawnością ruchową kończyn
 • wytrzymałością fizyczną umożliwiającą pracę w różnych warunkach lokalnych
 • dobrym wzrokiem, zmysłem smaku i powonienia
 • odpornością psychiczną
 • umiejętnością współdziałania w zespole
 • dążeniem do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych
  • Warunkiem uzyskania tytułu technik ekonomista jest uzyskanie świadectw ze wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie :
 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Przygotowanie absolwenta:

  Absolwenci szkoły w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą podejmować pracę w:

 • Restauracjach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, firmach cateringowych w kraju i za granicą
 • Zakładach zbiorowego żywienia
 • Własnej firmie gastronomicznej
  Przedmioty zawodowe:

 • Język obcy zawodowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Wyposażenie zakładów gastronomicznych
 • Podstawy żywienia i gastronomii
 • Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej
 • Podstawy żywienia dietetycznego
 • Organizowanie produkcji gastronomicznej
 • Przygotowanie i wydawanie dań
 • Prowadzenie usług gastronomicznych
 • Praktyka zawodowa – 8 tygodni

Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

ul. Gen. J. Hallera 12
63-900 Rawicz

Telefon: 65-545-30-72
E-mail: [email protected]

Aktualnie zamknięte. Zapraszamy pn-pt od 7:00 do 16:00

BIP  Monitoring ZSZ  Cookies

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content