Technik teleinformatyk

Teleinformatyka skupia w sobie zagadnienia telekomunikacji i informatyki i obserwujemy jej ciągły rozwój. Technicy teleinformatycy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników teleinformatyków, których kompetencje pozwolą na poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz podniesienie prestiżu firmy, w której będą zatrudnieni. Osoby przedsiębiorcze mogą stworzyć własną firmę, która będzie świadczyła usługi z zakresu teleinformatyki. Znajomość zagadnień telekomunikacyjnych oraz posiadanie kompetencji informatycznych pozwala być elastycznym na rynku pracy oraz łatwo stawiać czoła nowym wyzwaniom, jakie stawia ciągły rozwój szeroko rozumianej cyfryzacji. Osoba, która odbyła edukację w zawodzie technik teleinformatyk może kontynuować edukację na uczelni wyższej, studiując kierunek teleinformatyka. Zdobyta wiedza i umiejętności w czasie nauki w technikum będą stanowiły podbudowę do zagadnień omawianych w czasie studiów, którymi są: projektowanie systemów i sieci transmisji cyfrowej wysokich przepływności, projektowanie sieci radiowych i hybrydowych oraz inżynieria ruchu w sieciach teleinformatycznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich;
 2. projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych;
 3. montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych;
 4. instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych;
 5. administrowania sieciami teleinformatycznymi.

Warunkiem uzyskania tytułu technik teleinformatyk jest uzyskanie świadectw ze wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie :

 • INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
 • INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

Przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie technik teleinformatyk
 • Język obcy zawodowy
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Technika cyfrowa
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Systemy komutacyjne
 • Systemy transmisji danych
 • Sieci komputerowe
 • Rysunek techniczny
 • Pomiary elektryczne i elektroniczne
 • Systemy komputerowe
 • Konfiguracja systemów komutacyjnych
 • Montaż i użytkowanie systemów transmisji danych
 • Konfiguracja urządzeń sieciowych
 • Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • Praktyka zawodowa – 8 tygodni

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

ul. Gen. J. Hallera 12
63-900 Rawicz

Telefon: 65-545-30-72
E-mail: [email protected]

Aktualnie otwarte

BIP  Monitoring ZSZ  Cookies

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content