Technik rachunkowości

Źródło muzyki: https://liblink.pl/KIqiRf7Soy

Podstawowym celem kształcenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • rozliczania wynagrodzeń
 • prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych i rozliczania podatków
 • sporządzania dokumentacji kadrowej
 • prowadzenia rozliczeń finansowych podmiotów z kontrahentami i bankami
 • zorganizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z polityką rachunkowości podmiotu
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników
 • wyceniania składników aktywów i pasywów w różnych momentach okresu sprawozdawczego
 • ustalania i rozliczania wyniku finansowego
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych
 • prowadzenia analizy finansowej wskaźnikowej.

Warunkiem uzyskania tytułu technik rachunkowości jest uzyskanie świadectw ze wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

 • EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Polityka i organizacja przedsiębiorstw
 • Elementy statystyki
 • Kadry i płace
 • Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw
 • Podstawy prowadzenia rachunkowości finansowej
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych
 • Rachunkowość przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej
 • Systemy komputerowe w rachunkowości
 • Praktyka zawodowa – 8 tygodni

Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

ul. Gen. J. Hallera 12
63-900 Rawicz

Telefon: 65-545-30-72
E-mail: [email protected]

Aktualnie zamknięte. Zapraszamy pn-pt od 7:00 do 16:00

BIP  Monitoring ZSZ  Cookies

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content