Technik budownictwa

 

  • źródło muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=LZ6UF8V3GLw
  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania określonych robót budowlanych;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej
  • Warunkiem uzyskania tytułu technik budownictwa jest uzyskanie świadectw ze wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie :
 • BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
  Przedmioty zawodowe:

 • Stosowanie przepisów BHP w budownictwie
 • Podstawy budownictwa
 • Rysunek techniczny
 • Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
 • Organizowanie robót budowlanych
 • Podstawy konstrukcji budowlanych
 • Język obcy zawodowy
 • Dokumentacja budowlana
 • Wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych
 • Nadzór robót budowlanych
 • Sporządzanie kosztorysów budowlanych
 • Przygotowanie dokumentacji budowlanej
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa – 8 tygodni

Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

ul. Gen. J. Hallera 12
63-900 Rawicz

Telefon: 65-545-30-72
E-mail: [email protected]

Aktualnie zamknięte. Zapraszamy pn-pt od 7:00 do 16:00

BIP  Monitoring ZSZ  Cookies

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content