Technik elektryk

czas trwania nauki: 4 lata

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
 • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej
  • Warunkiem uzyskania tytułu technik elektryk jest uzyskanie świadectw ze wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie :
 • EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych**
 • EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych**
 • K 1. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7.)*
 • K.2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8.)*
 • K.3 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24.)*
  * Egzaminy obowiązują w obecnych klasach II III i IV
  ** Egzaminy obowiązują w obecnych klasach I i każdych następnych
  Przedmioty zawodowe:

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Maszyny i urządzenia elektryczne
 • Instalacje elektryczne
 • Działalność gospodarcza w branży elektrycznej
 • Pomiary elektryczne i elektroniczne
 • Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • Język obcy zawodowy
 • Praktyka zawodowa

Zespół Szkół Zawodowych im.Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

ul.Gen. J. Hallera 12
63-900 Rawicz

Telefon: 065-545-3072
Fax: 065-545-2235
E-mail: zsz@powiatrawicki.pl

Aktualnie zamknięte. Zapraszamy pn-pt od 7:00 do 15:00

BIP  Monitoring ZSZ  Cookies

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress