Technik żywienia i usług gastronomicznych

czas trwania nauki: 4 lata

  Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności specjalistycznych z zakresu:

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
 • sporządzania oraz wydawania potraw i napojów;
 • planowania i oceny żywienia;
 • organizowania produkcji gastronomicznej;
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Ponadto szkoła daje absolwentowi podstawy do dalszego kształtowania i samokształcenia w procesie pracy zawodowej.

  Wymagania stawiane kandydatom. Kandydat do zawodu powinien charakteryzować się:

 • dobrym stanem zdrowia
 • prawidłową sprawnością ruchową kończyn
 • wytrzymałością fizyczną umożliwiającą pracę w różnych warunkach lokalnych
 • dobrym wzrokiem, zmysłem smaku i powonienia
 • odpornością psychiczną
 • umiejętnością współdziałania w zespole
 • dążeniem do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych
  Kształcenie zawodowe

 • Cykl kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie obejmował 2 kwalifikacje zawodowe: sporządzanie potraw i napojów, organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 • Kwalifikacje zawodowe będą potwierdzone egzaminem zewnętrznym w trakcie trwania nauki
 • Uczeń z potwierdzonym pozytywnym wynikiem kwalifikacji zawodowych i ukończoną szkołą uzyska tytuł zawodowy

O przydatności do zawodu i zdolności do pracy w gastronomii orzeka lekarz posiadający odpowiednie kwalifikacje w zakresie medycyny pracy i uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych.

Przygotowanie absolwenta:

  Absolwenci szkoły w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą podejmować pracę w:

 • Restauracjach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, firmach cateringowych w kraju i za granicą
 • Zakładach zbiorowego żywienia
 • Własnej firmie gastronomicznej
  Przedmioty zawodowe:

 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 • działalność gospodarcza w gastronomii
 • zasady żywienia
 • język obcy zawodowy
 • organizacja produkcji gastronomicznej

Zespół Szkół Zawodowych im.Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

ul.Gen. J. Hallera 12
63-900 Rawicz

Telefon: 065-545-3072
Fax: 065-545-2235
E-mail: zsz@powiatrawicki.pl

Aktualnie zamknięte. Zapraszamy pn-pt od 7:00 do 15:00

BIP  Monitoring ZSZ  Cookies

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress