KOLEJNE RAWICKIE FIRMY PARTNERAMI BRANŻOWYMI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH!

            W dniu 26 kwietnia 2018 roku miało miejsce w Zespole Szkół Zawodowych   im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu kolejne, bardzo istotne wydarzenie wiążące placówkę z lokalnymi zakładami pracy. W obecności p. Roberta Aszkiełowicza – Prezesa firmy GAZOMET oraz kierownika produkcji – p. Artura Łukowiaka, p. Tadeusza Matuszewskiego – Wiceprezesa firmy FERRPOL oraz kierownika produkcji – p. Sebastiana Kałużnego, Wicestarosty Rawickiego – p. Jacka Gwizdka, p. Krzysztofa Kazunia – kierownika szkolenia praktycznego oraz lokalnych mediów, dyrektor szkoły – p. Piotr Mosiek podpisał z niniejszymi dwoma firmami umowy patronackie.Ich przedmiotem jest długofalowa współpraca szkoły z firmami oraz objęcie wspólnym patronatem branżowym klasy drugiej kształcącej się w zawodzie technik mechanik, której uczniowie obecni byli na uroczystości parafowania porozumień.

Podpisane porozumienie obejmuje m. in.: wspólną organizację zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych dla uczniów, wspólne prowadzenie akcji promocyjnych i rekrutacyjnych na kolejne lata, wsparcie szkoły w maszyny oraz sprzęt specjalistyczny zgodny z profilem kształcenia, współpracę w zakresie przyznawania premii zakładowych dla uczniów Szkoły Branżowej I stopnia i Stypendium Branżowego dla najzdolniejszych uczniów Technikum ZSZ w Rawiczu. Niniejsza umowa patronacka stanowi powrót do idei kształcenia dualnego, które wydatnie łączy szkolnictwo zawodowe z regionalnym rynkiem pracy; stanowi odpowiedź na potrzeby kadrowe zakładów pracy, daje szerokie możliwości przyszłego zatrudnienia absolwentów szkoły oraz ich awansu i rozwoju zawodowego.

Wartym zaznaczenia jest fakt, iż Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu podobną umowę patronacką podpisał w dniu 13 marca br. z firmą RAWAG. Tymczasem w dniu 19 kwietnia br. Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie zdecydowała się objąć patronatem naukowym szkołę, dając tym samym możliwość kontynuacji kariery edukacyjnej uczniom kształcącym się między innymi w zawodzie technik mechanik.

 

Zespół Redakcyjny ZSZ w Rawiczu

Zespół Szkół Zawodowych im.Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

ul.Gen. J. Hallera 12
63-900 Rawicz

Telefon: 065-545-3072
Fax: 065-545-2235
E-mail: zsz@powiatrawicki.pl

Aktualnie zamknięte. Zapraszamy pn-pt od 7:00 do 15:00

BIP  Monitoring ZSZ  Cookies

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content