„Kwalifikacje Zawodowe – kluczem do sukcesu”

Zespół Szkół Zawodowych uzyskał dofinansowanie projektu pt. „Kwalifikacje zawodowe – kluczem do sukcesu” w ramach  wniosku złożonego w konkursie nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19 w wysokości 931 405,50zł.

Celem projektu jest lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną  w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Fundusze pozwolą na:

– Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.

– Podnoszenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu.

– Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

Zorganizowane zostaną:

 1. Staże zawodowe dla uczniów:

Realizowane będą u pracodawców lub przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z kierunkiem kształcenia zawodowego stażysty.

Dla każdego uczestnika zapewnione zostaną: odzież ochronna, szkolenie BHP, badania lekarskie wstępne, zwrot kosztów dojazdu, stypendium stażowe

 1. KURSY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW:

1) Spawanie metodą MIG,

2) Spawanie metodą TIG.

Kursy spawania obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne celem przygotowania uczestników do egzaminu końcowego wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Kursy zakończą się egzaminem zewnętrznym i otrzymaniem Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego wraz Książką Spawacza.

3) Obsługa wózka widłowego:

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym instruktaż wymiany butli gazowej w wózku widłowym. Kurs zakończy się egzaminem przed

komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego i wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego  do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

4) Operator wind:

Kurs przygotowuje uczestnika do teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego przed komisją egzaminacyjną z Urzędu  Dozoru Technicznego celem uzyskania uprawnień do obsługi dźwigu.

5) SEP do 1kV:

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne i kończy się egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną i uzyskaniem zaświadczenia oraz świadectwa potwierdzającego uzyskane kwalifikacje uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (Świadectwo kwalifikacyjne).

6) Montaż rusztowań:

Kursu przygotowuje w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych do egzaminu wraz z uzyskaniem uprawnień montażysty rusztowań budowlano -montażowych metalowych

 1. SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW:

1) Kadry, płace i ubezpieczenia społeczne.

Program kursu obejmuje zagadnienia tj. prawo pracy, system wynagrodzeń, dokumentacja płacowo-kadrowa, system ubezpieczeń społecznych,

obsługa programu kadrowo-płacowego.

2) Rachunkowość i finanse.

Program kursu obejmuje zagadnienia tj. ustawa o rachunkowości, aktywa i zobowiązania dot. działalności inwestycyjnej, kapitały i fundusze własne,

specjalne, rozliczenia międzyokresowe, inne aktywa i zobowiązania np. leasing, kontrakty długoterminowe.

3) Specjalista ds. marketingu i handlu.

Program kursu obejmuje zagadnienia tj. nawiązywanie kontaktów handlowych z odbiorcami usług, negocjowanie warunków kontraktów, profesjonalna

obsługa klienta, nowoczesne techniki sprzedaży, działalność PR, kreowanie wizerunku firmy.

4) Sommelier.

Program kursu przybliża podstawy wiedzy na temat produkcji win i najważniejszych regionów winiarskich, a także przygotowuje do samodzielnego pełnienia funkcji sommeliera – osoby odpowiedzialnej za serwowanie win i ich odpowiedni dobór do menu.

5) Hydrosommelier.

Program kursu przybliża wiedzę na temat wód gazowanych i niegazowanych,            kupażowania wód, łączenia wody z daniami, zasad podobieństwa i

przeciwieństwa temperatury serwowania wody, doboru szkła do wody.

6) Carving.

Program kursu przybliża wiedzę na temat historii, zasad i stylów carvingu, podstawowych technik rzeźbienia, wykorzystania warzyw i owoców w dekorowaniu oraz sposobów ich przechowywania.

7) Szkolenie barmańsko-kelnerskie.

Program szkolenia dotyczy m.in. tematów: organizacja i wyposażenie baru, sposoby miksowania napojów, zasady garnirowania, towaroznawstwo, kultura osobista i etykieta kelnera, przygotowanie sali konsumpcyjnej w zależności od okoliczności, techniki rozkładania obrusów, rodzaje zastawy stołowej.

8) Barista.

Program szkolenia dotyczy m.in. tematów: obsługa profesjonalnego ekspresu, przygotowywanie kaw, ubijanie mleka, różne rodzaje i parametry kaw, zasady serwowania napojów.

9) Menedżer gastronomii.

Program szkolenia dotyczy m.in. tematów: funkcje i zadania gastro managera, sprzedaż, prowadzenie obiektu gastronomicznego, organizacja pracy sali i baru, prawo pracy, komunikacja z personelem.

 1. STUDIA, KURSY i SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
 • Szkolenie – trening kreatywności.

Program szkolenia: rozwijanie kreatywności poprzez koncentrację na przyszłych zadaniach twórczych, wprowadzanie odpowiedniego klimatu zajęć wspomagających twórcze myślenie, stymulowanie operacji myślenia, trening kreatywności.

 • Szkolenie – praca z uczniem zdolnym.

3) Szkolenie – zastosowanie interaktywnych narzędzi w nauczaniu.

4) Szkolenie – współpraca z wychowankiem obcokrajowcem.

5) Kurs języka angielskiego

6) Kurs AUTOCAD

Program kursu: interfejs programu, rysowanie i opisywanie obiektów rysunkowych, wymiarowanie, warstwy, sterowanie wyświetlaniem i pracą na rysunku, bloki, drukowanie. Kurs zakończy się egzaminem zewn. certyfikowanym przez firmę Autodesk.

7) Kurs MTCNA.

Kurs MTCNA (MikroTik Certified Network Assosiate) jest podstawowym szkoleniem z zakresu administracji sieci bezprzewodowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien posiadać wiedzę dotyczącą m.in. konfiguracji prostych sieci bezprzewodowych, bezpiecznych tuneli, Firewall oraz routingu statycznego. Kurs zakończy się egzaminem zewn. certyfikowanym przez firmę Mikrotik.

8) Kurs budownictwa pasywnego.

Kurs umożliwi zrozumienie idei budownictwa pasywnego, poznanie metod realizacji i modernizacji budynków w standardzie niskoenergetycznym, zdobycie narzędzi weryfikacji przebiegu prac na różnych etapach realizacji. Uczestnik kursu uzyska europejski Certyfikat wraz z wpisem na Europejską Listę Ekspertów.

9) Studia podyplomowe – Budownictwo dla Nauczycieli.

10) Studia podyplomowe – Nauczanie przedmiotów usług fryzjerskich.

Doposażone zostaną także pracownie w:

 • suwmiarka z odczytem elektronicznym
 • mikrometr z odczytem elektronicznym
 • płyta traserska (na 2 stanowiska)
 • płyta kowalska (do prostowania)
 • stół montażowy
 • komplet przyrządów do trasowania
 • komplet pilników warsztatowych
 • stół spawalniczy (z blatem ognioodpornym)
 • zgrzewarka elektryczna
 • palnik do spawania gazowego
 • narzędzia i przyrządy do wykonywania połączeń nitowanych
 • prasa montażowa
 • stół warsztatowy kuźniczo-spawalniczy
 • zestaw narzędzi kowalskich
 • szlifierka stołowa
 • przyrządy do kreślenia i szkicowania
 • mikroskop cyfrowy
 • przestrzenny skaner optyczny
 • oprogramowanie do symulacji pracy obrabiarek w systemie CAD/CAM
 • manualny ekran projekcyjny
 • laptopy z oprogramowaniem
 • flipchart magnetyczny mobilny

Umożliwi to realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Zespół Szkół Zawodowych im.Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

ul.Gen. J. Hallera 12
63-900 Rawicz

Telefon: 065-545-3072
Fax: 065-545-2235
E-mail: zsz@powiatrawicki.pl

Aktualnie zamknięte. Zapraszamy pn-pt od 7:00 do 15:00

BIP  Monitoring ZSZ  Cookies

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content