Terminarz rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia:

 1. Od 14 maja do 30 maja – kandydat do szkoły rejestruje się w systemie elektronicznym i składa podanie do szkoły pierwszego wyboru
 2. Od 15 czerwca 2018 r. do 19 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół
 3. Od 22 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły  o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 4. 11 lipca 2018 r. godz. 10.00 – Podanie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 5. Do 12 lipca 2018 r. – Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
 6. Do 19 lipca 2018 r. do godz. 12.00 – Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 7. 20 lipca 2018 r. godz. 13.00- Podanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 8. Od 1 sierpnia 2018 do 31 sierpnia 2018 – postępowanie rekrutacyjne uzupełniające

 Terminarz rekrutacji do szkół dla dorosłych

 1. Od 4 czerwca do 22 czerwca – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
 2. 11 lipca godz. 1000 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły i kandydatów niezakwalifikowanych
 3. Do 12 lipca ( dotyczy KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH) – Wydanie przez szkoły skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
 4. Do 19 lipca do godz. 1200 – Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 5. 20 lipca godzina 1300 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 6. Od 1 sierpnia do 31 sierpnia – postępowanie rekrutacyjne uzupełniające

Zespół Szkół Zawodowych im.Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

ul.Gen. J. Hallera 12
63-900 Rawicz

Telefon: 065-545-3072
Fax: 065-545-2235
E-mail: zsz@powiatrawicki.pl

Aktualnie zamknięte. Zapraszamy pn-pt od 7:00 do 15:00

BIP  Monitoring ZSZ  Cookies

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content