Dobra szkoła – dobra przyszłość. EKOpracownia dla Zespołu Szkół Zawodowych

logo na zielonym tle z napisem: Dobra szkoła - dobra przyszłość. EKOpracownia dla Zespołu Szkół Zawodowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 23 kwietnia 2024 roku przyznał powiatowi rawickiemu pomoc finansową na realizację przedsięwzięcia „Przyrodnicze rewolucje – EKOpracownia w Zespole Szkół Zawodowych  w Rawiczu”.

Głównym celem projektu było doposażenie sali przyrodniczej oraz zakup nowoczesnego sprzętu, aby kształtować świadomość ekologiczną wśród naszej młodzieży.

Fundusz dofinansuje przedsięwzięcie do kwoty 85.459,50 zł (90% wnioskowanej dotacji). 10%, czyli 9.495,50 zł ma stanowić wkład własny.

Zadanie wpisuje się w ogólnoświatową ideę zrównoważonego rozwoju, szczególnie w obszarze dbałości o środowisko naturalne i rozwijanie kompetencji proekologicznych wśród społeczności szkolnej i lokalnej. Zadaniem autorów projektu było kształtowanie  świadomości, postaw i nawyków ekologicznych,  a także uwrażliwienie młodego człowieka na swoje potrzeby-zdrowy styl życia.

Dzięki dofinansowaniu szkoła zakupi pomoce dydaktyczne, przyrządy pomiarowe, a także poszerzy bazę zasobów TI, za pomocą których uczniowie będą mogli przeprowadzić szereg różnorodnych badań natury biologiczno-chemicznej. Będą to między innymi badania gleby wchodzącej w skład szkolnej skarpy.  Realizacja projektu i nowe pomoce pozwolą nam  na dokładniejsze  realizowanie podstawy programowej, która uwzględnia nabycie przez uczniów umiejętności badawczych i obserwacyjnych związanych z tematyką ekologiczną.

Podczas realizacji projektu zgłębimy następujące zagadnienia natury Eko, będzie to:

  • badanie stanu powietrza atmosferycznego (badanie składu powietrza, oznaczanie ozonu, wilgotność powietrza);
  •   analiza wody metodą biologiczną i chemiczną (badanie pH i określanie odczynu, analiza składu chemicznego wody z różnych źródeł);
  • badanie typów genetycznych gleby, określanie pH oraz różnorodności mikroorganizmów;
  • badanie wpływu rodzaju gleby na rozkład materiałów. Określanie podatności na biodegradację;
  • badanie natężenia hałasu w szkole oraz na boisku szkolnym;
  • zapoznanie z technologią wytwarzania energii z alternatywnych źródeł (wodoru, wiatru, wody, energii słońca, ruchu, reakcji elektrochemicznej).

Uda się to wszystko wykonać dzięki doposażeniu,  w skład którego wejdą: mierniki (pehametr temperaturowy, wilgotności powietrza, wiatromierz, natężenia dźwięku i oświetlenia), zestawy- odnawialne źródła energii (ogniwo paliwowe na etanol, klasowa fizyka, z walizki- odnawialne źródła energii, samochód zasilany wodorem), zestawy do badania stanu powietrza, zanieczyszczeń i hałasu, badanie właściwości chemicznych i biologicznych gleby, analiza wody, biodegradacja i rozkład odpadów i wiele innych.

Dzięki realizacji powyższego projektu nasi uczniowie  będą mogli eksperymentować i w praktyce sprawdzić pozyskaną wiedzę. Połączenie takich doświadczeń z wiedzą teoretyczną pozwoli szybciej i lepiej zrozumieć procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne.

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

ul. Gen. J. Hallera 12
63-900 Rawicz

Telefon: 65-545-30-72
E-mail: [email protected]

Aktualnie zamknięte. Zapraszamy pn-pt od 7:00 do 16:00

BIP  Monitoring ZSZ  Cookies

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content