MUZEALNE PODSUMOWANIE III EDYCJI PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ ZSZ W RAWICZU

Organizatorzy projektu wraz z opiekunami grup

W dniu 28 maja br. odbyło się w Muzeum Ziemi Rawickiej uroczyste podsumowanie projektu obywatelsko – historycznego  „MYŚLEĆ HISTORIĄ – DZIAŁAĆ LOKALNIE”, którego pomysłodawcami i organizatorami byli nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w  Rawiczu: p. Rafał Dziewięcki oraz p. Piotr Mosiek; Rawickie Muzeum sprawowało tymczasem patronat nad projektem i było jego współorganizatorem. Trzecia edycja tego przedsięwzięcia skierowana była głównie do osób uczniowskich klas siódmych i ósmych ze szkół podstawowych Gminy Rawicz oraz uczennic i uczniów drugich klas rawickiego Zespołu Szkół Zawodowych.

W wydarzeniu uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych biorących udział w projekcie wraz z opiekunami, p. Daria Jagłą – dyrektor szkoły oraz gospodarz obiektu – p. Marta Hamielec, kustosz Muzeum, która powitała wszystkich zebranych. W dalszej kolejności podsumowania projektu dokonał p. Piotr Mosiek przedstawiając jego idee, szczegółowy przebieg oraz podsumowując ostatni etap projektu – konkurs historyczny. Stanowił on merytoryczne podsumowanie wszystkich zagadnień poruszanych w czasie realizacji przedsięwzięcia. W ostatniej części spotkania wręczone zostały dyplomy i nagrody zwycięzcom konkursu oraz upominki wszystkim uczestnikom projektu. Wśród laureatów konkursu znaleźli się:

Wyróżnienie: Alicja Ławińska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej

III miejsce: Patryk Łukowiak – Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

II miejsce: Alicja Arndt – Szkoła Podstawowa w Sierakowie

I miejsce: Mikołaj Chanik – Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

Dyplomy i nagrody ufundowane przez Muzeum Ziemi Rawickiej oraz Radę Rodziców szkoły wręczone zostały uczniom przez dyrekcje obu współpracujących ze sobą instytucji oraz organizatorów tego obywatelsko – historycznego projektu. Na dłonie pracowników Muzeum złożone zostały przez organizatorów podziękowania za owocną współpracę przy realizacji projektu na każdym jego etapie, dodatkowo zaś dyrektorka ZSZ w Rawiczu – p. D. Jagła przekazała szkolne upominki. Kontynuacja przedsięwzięcia ukierunkowana tym razem na tematykę wielokulturowości na ziemi rawickiej przewidywana jest w kolejnych latach.

Rafał Dziewięcki i Piotr Mosiek – nauczyciele

ZSZ w Rawiczu

Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

ul. Gen. J. Hallera 12
63-900 Rawicz

Telefon: 65-545-30-72
E-mail: [email protected]

Aktualnie zamknięte. Zapraszamy pn-pt od 7:00 do 16:00

BIP  Monitoring ZSZ  Cookies

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content