Innowacja matematyczna

W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkól Zawodowych w Rawiczu rozpoczęliśmy wdrażanie innowacji „ Z maturą na Ty”.

Głównym założeniem innowacji jest podniesie wyników uzyskiwanych przez uczniów na egzaminie maturalnym z matematyki.

Innowacją zostaną objęci wszyscy uczniowie technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu.

Innowacja zakłada:

– ujęcie godziny w rozkładzie materiału poświęconej na rozwiązywanie zadań maturalnych w klasach I-III,

– podniesienie świadomości uczniów na temat zdawania egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego,

– konieczność przygotowywania się uczniów do egzaminu maturalnego od klasy I,

– zapoznanie z formą egzaminu maturalnego już na początku IV etapu edukacyjnego,

– napisanie „próbnej matury” z matematyki na zakończenie klasy I, II i III – stanowiące podsumowanie omówionego materiału.

Przewidywane efekty / korzyści wdrożenia innowacji:

– utrwalanie materiału od klasy I,

– zapoznanie z formułą egzaminu maturalnego już w klasie I,

– zwrócenie uwagi na odpowiedni zapis zadań otwartych,

– wzrost wyników nauczania z matematyki,

– wzrost wyników maturalnych  z matematyki na poziomie podstawowym.

Uczniowie zdobędą umiejętność poprawnego rozpisywania zadań otwartych krótkiej lub rozszerzonej odpowiedzi; umiejętność dogłębnej analizy zadania oraz czytania ze zrozumieniem; dostrzegania prawidłowości matematycznych w różnych dziedzinach nauki.

Przeprowadzenie próbnej matury już w klasie I pozwoli na analizę wyników, która będzie służyła:

– wyciągnięciu wniosków służących ocenie efektów kształcenia oraz poprawie jakości pracy szkoły,

– podjęciu decyzji co do wyboru najwłaściwszych form pracy oraz  dokonaniu ewentualnych ich modyfikacji i skupieniu się w szczególności   na tych elementach, które sprawiają uczniom najwięcej trudności,

– uzmysłowieniu uczniom, jak ważne jest uczestnictwo ucznia w zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych,

– zaplanowaniu pracy w zespołach przedmiotowych,

– doskonaleniu pracy na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

– opracowaniu wniosków do pracy z uczniem słabym oraz zdolnym.

 

Celem dokonanych analiz wyników egzaminów  jest poprawa jakości  kształcenia,   przygotowanie do egzaminu , a także utrwalenie przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych w standardach egzaminacyjnych.

Wnioski z przeprowadzonej analizy egzaminów wykorzystywane będą  w planowaniu i organizowaniu pracy z uczniami w określonym oddziale. Dzięki analizom nauczyciele będą w stanie wskazać obszary, które są potencjalnie najtrudniejsze do opanowania przez uczniów i które wymagają zwrócenia szczególnej uwagi( już od pierwszych lekcji) w kolejnym roku szkolnym.

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

ul. Gen. J. Hallera 12
63-900 Rawicz

Telefon: 65-545-30-72
E-mail: [email protected]

Aktualnie zamknięte. Zapraszamy pn-pt od 7:00 do 16:00

BIP  Monitoring ZSZ  Cookies

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content